TEAM EN BESTUUR

IDEA is een initiatief uit Noord-Holland Noord.
Wij zijn eigenwijs, sterk en we staan met twee benen op de grond. We zijn daadkrachtig, hebben veel ondernemerservaring en willen innovatie serieus stimuleren. Om de economie in de regio te versterken. Voor een duurzamere maatschappij, voor nieuwe bedrijvigheid en voor een betere leefomgeving.
IDEA BESTUUR

Voorzitter: Bart-Jan Freriks (ENGIE)
Penningmeester: Dirk van der Bijl (Inholland)
Secretaris: Thijs Pennink (ONHN)
Bestuursleden: Gerrit van Werven (Energy Valley) en Aart van der Pal (ECN)

ONS PROJECTTEAM
 • Frank Brandsen

  Frank Brandsen


  Energy Valley

  Ik geloof in groene groei. Verduurzaming en economische ontwikkeling kunnen hand in hand gaan als we durven te investeren in de ontwikkeling en toepassing van innovaties voor een klimaat-neutrale energievoorziening. Een incubator is een prachtige plek om partijen te verbinden en ideeën succesvol te helpen ontwikkelen. Studenten, kennisinstellingen en ondernemers kunnen hun ambities en kwaliteiten kwijt. Als business development manager help ik graag mee om de bedrijven via IDEA succesvol naar de markt te brengen.

 • Petra Bijvoet

  Petra Bijvoet


  Gemeente Alkmaar

  IDEA is mensenwerk. Gedreven deskundigen helpen om jouw duurzame droom waar te maken. Gemeente Alkmaar vindt innovatieve, hoogwaardige werkgelegenheid en verduurzaming van de samenleving van groot belang voor de toekomst van Alkmaar en de regio. Ook de betrokkenheid van studenten is daarbij belangrijk. IDEA faciliteert dit.

 • Fred Gardner

  Fred Gardner


  Teamwork Technology

  IDEA is voor mij het platform om binnen de netwerken van de partners snel te schakelen om nieuwe duurzame energie producten te ontwikkelen. Ik zet me in om mensen met goede ideeën bij te staan om deze tot een succes te maken.

 • Daphne Linzell

  Daphne Linzell


  Teamwork Technology

  Ik denk vaak “het gaat er niet om wie je bent maar wie je kent”, geloof in de kracht van samenwerking en mijn motto is “creating by doing”. Bij IDEA komt dat allemaal samen. IDEA is een mix van kundige mensen en bedrijven met een enorm netwerk en een schat aan ervaring. Ik zie mezelf als een verbinder en ondersteuner. Doordat ik de secretariële en administratieve taken op me neem kan de rest van de collega’s doen waar ze goed in zijn.

 • Monique de Leeuw

  Monique de Leeuw


  Ontwikkelingsbedrijf NHN

  Ik geloof in duurzame energie; het is belangrijk voor het behoud van onze aarde. IDEA kan een belangrijke schakel zijn tussen de ondernemer met een duurzaam idee en de kennis en ervaring van IDEA om dit idee ook daadwerkelijk in de markt te zetten en zo bij te dragen aan een duurzamere wereld. Mijn inzet zal zijn, de ondernemer op te zoeken en te motiveren om zich aan te melden bij IDEA.

 • Frits Wattjes

  Frits Wattjes


  ENGIE

  Innovatie gaat niet alleen om een nieuw idee, maar ook om het loslaten van het oude (John Keynes). IDEA helpt een idee te groeien naar een succesvolle uitrol. Technologie gedreven ideeën hebben ook sociale, zakelijke, commerciële en organisatorische aspecten. IDEA faciliteert al deze aspecten.

 • Sjoerd Wittkampf

  Sjoerd Wittkampf


  ECN

  Onze wereld is verslaafd aan fossiele energie. Hoewel het een enorme uitdaging is om duurzaam energieverbruik in Nederland(6%) te brengen naar 100% in 2040, zie ik als rasoptimist vooral de economische kansen. Met onze internationaal gewaardeerde kennis-en onderzoeksinstituten profiteren we hiervan. Succesvolle startups ontstaan niet vanzelf. Fysieke product-ontwikkeling met nieuwe technologie vraagt naast meer kapitaal ook een breder palet aan expertises. Ons IDEA-netwerk zorgt hiervoor. Ik draag bij met kennis in duurzame energietechnologie|finance|businessdevelopment.

IDEA OPERATIONS & IDEA FUND

Het dagelijks bestuur van stichting IDEA bestaat uit de vertegenwoordigers van de organisaties die IDEA hebben opgericht. Onder de stichting vallen twee werkmaatschappijen:

IDEA OPERATIONS

Het team dat deelnemers aan het programma begeleidt in de diverse ontwikkelfasen, geleid door de directeur van IDEA.

IDEA FUND

De participatiemaatschappij die investeert in de kansrijke nieuwe ondernemingen.