Mentor en programmadirecteur

Arthur Tolsma heeft als mentor en programma manager honderden startup/innovatie teams begeleidt. Als startup ondernemer heeft hij zelf ervaren hoe mooi én hoe moeilijk het ondernemerschap is, daarover schreef hij het boek ‘Startups & Downs’.

Arthur: “Innovatie gaat niet om een goed idee, maar om van idee naar lopende business te gaan. Daarom vind ik het zo mooi om ondernemers met mooie ideeën te coachen, en te zorgen dat IDEA de juiste diensten aanbiedt.”


Mentor en programmateam

Frank Bransen is zeer ervaren business developer. Hij was onder andere directeur van Grontmij en heeft specifiek in de duurzame energie een groot netwerk en kennis van de recente ontwikkelingen. Als business developer helpt hij ondernemers om hun propositie te verfijnen en de juiste allianties te smeden.

Frank: “Verduurzaming en economische ontwikkeling gaan hand in hand gaan als we durven te investeren in energie innovaties. Een incubator is een prachtige plek om ideeën succesvol te helpen ontwikkelen.”


Mentor en programmateam

Fred Gardner stond als ondernemer en uitvinder aan de wieg van vele bedrijven in de duurzame energie. Hij is oprichter en directeur bij Teamwork Technology, en associate lector Duurzame Energie bij Inholland Alkmaar. Met zijn ervaring ziet hij snel de kansen en risico’s van duurzame innovaties.

Fred: “IDEA is voor mij een platform waar nieuwe duurzame energie producten zich ontwikkelen. Ik zet me in om mensen met goede ideeën bij te staan om deze tot een succes te maken.”


Mentor en programmateam

Vanuit het ontwikkelingsbedrijf NHN spreekt Bjorn Borgers veel bedrijven in de regio, weet dus wat er speelt, en kan ondernemers daarop adviseren. Hij kent ook veel mensen in de regio, dus helpt startups om snel bij de juiste persoon aan tafel te komen.

Bjorn: “IDEA is een belangrijke schakel tussen de ondernemer met een duurzaam idee en de noodzakelijke kennis en ervaring om dit idee in de markt te zetten. En zo bij te dragen aan een duurzamere wereld.”

 


Mentor en programmateam

Bouke heeft ruime ervaring in het opzetten en uitvoeren van collectieve innovatieprogramma’s. Als programmamanager Terra Technica ziet hij veel duurzame innovaties en partijen die daarin actief zijn. Zoals Terra Technica de krachtenbundeling is, legt Bouke verbindingen tussen de partijen die hij ontmoet. Zijn ervaring als vice-president van denktank RAND Europe en manager marktresearch bij Fokker Aircraft zorgt ervoor dat hij ondernemers kan helpen met hun marktonderzoek.

 


Mentor

Kees-Jan Heijdra was oprichter van Streetwise Marketing & Promotion group, dat hij in 2018 na 16 jaar verkocht. Sindsdien is hij investeerder bij investeringsfonds WISE. Sinds 2018 hebben zij het ‘Seed business angel fund’ dat zich richt op start-ups in dienstverlening. Kees-Jan: “Er gebeurt van alles in Amsterdam, maar mooi om te zien dat er nu ook in de regio Holland boven Amsterdam veel gebeurt. Daar kom ik vandaan, en ik zie hier ook veel potentie. Erg leuk om als mentor wat terug te geven aan startende bedrijven.”

 


Mentor

Engelbert Pelster heeft als Business Developer de afgelopen 25 jaar gewerkt voor bedrijven als HP, Microsoft en KPN, en daarnaast ondernemerservaring met een eigen adviesbureau. Al 5 jaar is hij als mentor betrokken bij diverse startup organisaties, waaronder StartupBootcamp en het duurzame GO!-NH programma. Hij wordt enthousiast van startende ondernemers, vooral als hij ze kan helpen met zijn (marketing en sales) expertise. Engelbert: “Erg leuk om als mentor wat terug te kunnen geven!”.


Mentor

Edwin Renes heeft als advocaat de afgelopen 20 jaar allerlei bedrijven geadviseerd over overnames en bedrijfsverkopen. Vooral grote bedrijven, vanuit zijn kantoor aan de Zuidas. Zijn enthousiasme voor technische innovaties brengt hem echter bij incubators zoals IDEA.

Edwin: “de passie van ondernemers vindt ik fantastisch. Zelf wilde ik vroeger techniek studeren, maar ik koos toch voor rechten. Om als mentor slimme techneuten te helpen met de business kant geeft me veel energie.”


Programmateam namens Gemeente Alkmaar

Ondernemers zijn waardevol voor de maatschappij, en IDEA is waardevol voor ondernemers. Gedreven deskundigen helpen om duurzame dromen waar te maken. Gemeente Alkmaar vindt innovatieve, hoogwaardige werkgelegenheid en verduurzaming van de samenleving van groot belang voor de toekomst van Alkmaar en de regio. Ook de betrokkenheid van studenten is daarbij belangrijk. Daarom ondersteunt de gemeente Alkmaar IDEA.