SYMPHONY WAVE POWER

Golfenergie: Nieuwe kansen voor energie uit water

Golfenergie is in potentie een belangrijke bron van duurzame energie. Sommige systemen kunnen in Nederland worden toegepast, maar de grootste commerciële kansen liggen in het buitenland. Met de ontwikkeling van golfenergiesystemen kan een aantrekkelijk exportproduct worden neergezet. Hier komen nieuwe bedrijven uit voort en het draagt bij aan de werkgelegenheid.

Teamwork Technology werkt met diverse (internationale) partners aan de Symphony Wave Energy Converter. Doel: het verbeteren van de power take-off, het robuuster maken van het systeem, het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de onderhoudskosten.

De verwevenheid van Teamwork Technology met het onderwijs is van meet af aan groot geweest. Het basisontwerp van de golfenergieturbine is door Jarno de jong gemaakt als afstudeerwerkstuk (Inholland). Het patent van het systeem is ook op zijn naam gezet. De bouw van de turbine is begeleid door een andere student, Hans van Noorloos, en de gehele testopstelling was een ontwerp van Joost Kolken (in het kader van zijn stage).

Inmiddels zijn nog twee afstudeerders vanuit Inholland bij Symphonie aan het werkt geweest, plus vier van TU Delft en TU Twente. Op dit moment is een student van universiteit Utrecht op een doorontwikkeling aan het afstuderen.

WAT DOET IDEA?

We hebben ondersteuning gegeven in  de strategische uitvoering van het bedrijfsplan; we zien namelijk grote potentie in Symphony. Ons goede netwerk biedt een goede uitgangspositie om gesprekken te voeren met financiële partners die willen investeren in dit nieuwe systeem voor golfenergie.

QUOTE

“Via InHolland kwamen wij in contact met IDEA. Hierdoor hebben wij nu een fantastische engineer in dienst. Hij is in dienst gekomen nadat hij is afgestudeerd op een onderdeel van het Symphony project.”

Website Symphony wave power