SYMPHONY WAVE POWER
Golfenergie: Nieuwe kansen voor energie uit water

Golfenergie is in potentie een belangrijke bron van duurzame energie. Sommige systemen kunnen in Nederland worden toegepast, maar de grootste commerciële kansen liggen in het buitenland:
Met de ontwikkeling van golfenergiesystemen kan een aantrekkelijk exportproduct worden neergezet. Hier komen nieuwe bedrijven uit voort en het draagt bij aan de werkgelegenheid.

Met eerder opgedane kennis, werkt Teamwork Technology met diverse (internationale) partners aan de Symphony Wave Energy Converter.
Doel: het verbeteren van de power take-off, het robuuster maken van het systeem, het verbeteren van de prestaties en het verlagen van de onderhoudskosten.

WAT DOET IDEA?

We hebben ondersteuning gegeven in  de strategische uitvoering van het bedrijfsplan; we zien namelijk grote potentie in Symphony. Ons goede netwerk biedt een goede uitgangspositie om gesprekken te voeren met financiële partners die willen investeren in dit nieuwe systeem voor golfenergie.

QUOTE

” Via InHolland kwamen wij in contact met IDEA. Hierdoor hebben wij nu een fantastische engineer in dienst. Hij is in dienst gekomen nadat hij is afgestudeerd op een onderdeel van het Symphony project.”

Website Symphony wave power