SUSTENSO
Duurzame oplossing voor het mestprobleem

Sustenso wil het overschot aan mest terugdringen. Omdat het de bodem, water en lucht verontreinigt. Zij hebben daarom een proces ontwikkeld waarbij digestaat (vergiste mest) wordt verwerkt tot volwaardige meststoffen. Daarbij wordt ook nog eens CO2 verwijderd uit het biogas. Dit draagt bij aan de circulaire economie.

WAT DOET IDEA

We assisteren met opzet en de strategische uitvoering van het bedrijfsplan. Hierbij leggen we contacten met potentiële partners en denken mee over de financiering en de bedrijfsvoering. Ook ondersteunt IDEA in subsidie-aanvragen. Tenslotte is voor Sustenso ook de relatie gelegd met het R&D programma van InVesta, het Expertisecentrum voor groen gas.

Ondernemer Hans van der Wijde over de ondersteuning van IDEA: “De faciliteiten van IDEA helpen ons om een vliegende start te maken. De combinatie van huisvesting en begeleiding via IDEA helpt enorm.”

Website van Sustenso