Special Machines De Boer
Circulair en integraal filterproces voor verwijdering ammoniak

Ontwikkeling van een circulair filterproces voor verwijdering van ammoniak uit stallucht en mestopslag/overslag en -transportsystemen. In de machine wordt een plantenextract toegevoegd dat de uitstoot van ammoniak naar nul neutraliseert.

De opgevangen ammoniak wordt omgezet naar ammonium dat (op het bedrijf zelf of in de industrie) kan worden ingezet als meststof. Dit maakt het systeem circulair en zorgt voor besparing op aardgas dat nu wordt gebruikt voor de productie van kunstmest. Een optie is om de opgevangen ammoniak in te zetten in een brandstofcel voor de opwekking van elektriciteit en warmte.

Het systeem is bovendien integraal, omdat gelijktijdig stof- en geuremissies worden gereduceerd door toepassing van een innovatieve ‘onderdruk’ stalvloer. Ook draagt het bij aan CO2-reductie door circa 90% vermindering van het energiegebruik voor stalventilatie.

Toepassing in de praktijk

Special Machines de Boer is 2 jaar geleden begonnen met de voorbereidingen en inmiddels is  het bedrijf volledig startklaar. De prototypen zijn getest en hierbij is de ammoniakreductie gevalideerd. In het ontwerp zijn de laatste aanpassingen doorgevoerd, waaronder de wens van het Ministerie van LNV tot een integrale oplossing voor alle drie stalemissies: stof, ammoniak en geur. Een eerste filterinstallatie wordt momenteel geïnstalleerd in een grote stal.

Meer informatie: www.specialmachinesdeboer.nl