Oceansx
Xploration Coastline maakt miljoen liter zoet water per dag

Onder de projectnaam Xploration Coastline werkt Oceanxs aan de ontwikkeling van een duurzame zoetwaterinstallatie die zeewater omzet in schoon drinkwater. Coastline biedt een snelle, flexibele oplossing die werkt met 100% groene energie en zero waste.

De drijvende zoetwaterinstallatie is bedoeld als oplossing voor kustlocaties die te kampen hebben met acute of aanhoudende watertekorten, bijvoorbeeld als gevolg van natuurrampen, droogte of verzilting. De onbemande installatie produceert dagelijks een miljoen liter zoet water; genoeg om bij calamiteiten 65.000 mensen van vers drinkwater te voorzien.

Om de eerste full-size installatie te realiseren, nodigt OceansX toonaangevende partners uit de private sector, onderzoeksinstellingen, NGO’s en de overheid uit om In een “quadruple-helix” deel te nemen in een ‘missiegedreven open innovatie-aanpak’. De gezamenlijke introductie van de Coastline staat gepland voor het eerste kwartaal 2023.

Meer informatie: www.oceanxs.nl