HYGRO
Geïntegreerde productie van duurzame waterstof

HYGRO wil de energietransitie versnellen met groene waterstof. Het bedrijf opereert daarbij vanuit de dat door middel van synergie tussen wind- en zonne-energie, directe elektrolyse en transport van waterstof door pijpleidingen, de opbrengst van duurzame energie kan worden verdubbeld. En dat tegen lagere kosten in vergelijking met elektriciteit

Om waterstof op het juiste moment, op de juiste plaats (dicht bij de eindgebruiker) en tegen de laagst mogelijke kosten te kunnen leveren, ontwikkelt, bouwt en exploiteert HYGRO een duurzame en geïntegreerde toeleveringsketen. Op die manier draagt HYGRO bij aan efficiënte productie, slimme distributie en tevreden eindgebruikers van groene waterstof.

HYGRO is samen met partners het programma Duwaal gestart. Het doel van dit programma is om gelijktijdig vraag en aanbod van waterstof te organiseren in Noord-Holland Noord. De eerste set gelijktijdige initiatieven is genomen in de keten ‘van wind naar wiel’. Daaronder valt onder andere ook de geïntegreerde waterstofproductie in een windturbine.

WAT DOET IDEA

We hebben actief bijgedragen aan de selectie en gesprekken met beoogde partners. Daarnaast ondersteunen we met de opzet van de joint venture en de businesscase en begeleiden we de mensen van HYGRO en de partners in het vinden van subsidies en financiering.

Website van HYGRO