HERO BALANCER
Afstemming van de (duurzame) warmtevraag in een gebouw

Hero Balancer zorgt voor een optimale afstemming van de warmtevraag in een gebouw of appartementencomplex, met een absolute voorrang voor de duurzame energiebronnen.

Het slimme regelsysteem stemt voortdurend de (duurzaam) opgewekte warmte af op het energiegebruik van de bewoners en het gebouw, afhankelijk van weer en gedrag van bewoners. Zo kan het moment waarop de opwekking het meest efficiënt is, worden losgekoppeld van het moment van het gebruik van de energie.

Wat doet IDEA?

Ted Braakman van Hero Balancer heeft minimaal eens per maand een overleg met Arthur Tolsma, de mentor vanuit IDEA. De dan relevante zaken worden besproken; met onderwerpen als financieringsstrategie, co-founders, en sales. Daarnaast is Arthur een klankbord voor Ted als er voorstellen langskomen of een business plan moet worden geschreven.

Ondernemer Ted Braakman: “De mentoring van Arthur helpt mij om de juiste keuzes te maken in funding, team en het aantrekken van nieuwe klanten. Daarnaast vind ik het mooi dat IDEA innovatieve projecten stimuleert in de kop van Noord-Holland”

Website Hero Balancer