Dops

Dops RT zet afvalstromen om in waardevolle grondstoffen

Dops Recycling Technologies ontwikkelde de nieuwe ‘Direct Carbon immobilization’ technologie waarmee het afvalstromen kan omzetten naar waardevolle, herbruikbare grondstoffen. De technologie kan zowel gemengde als sterk vervuilde afvalstoffen verwerken in een speciale reactor. Onderstaand beeld geeft een impressie van de te bouwen pilot installatie, die momenteel in ontwikkeling is.

De speciaal ontworpen reactor kan zowel gemengde als sterk vervuilde afvalstromen verwerken. Bij het proces komt syngas vrij, een mengsel van H2 (waterstof) en CO (koolmonoxide), terwijl CO2 wordt afgescheiden als vaste stof (dus echte CTB, Carbon Take Back).

Direct Carbon immobilization is een schone techniek, zonder schoorsteen, stil en veilig, dus zeer geschikt voor IOOBY (In Our Own BackYard). Met als bijkomend voordeel dat bij het omzettingsprocent tevens (schaarse) elementen en metalen worden afgescheiden. Kortom, een sterke bijdrage aan een circulaire samenleving.

WAT DOET IDEA?

Met IDEA ondersteunen we deze startup met het introduceren en in de markt zetten van de nieuwe Direct Carbon immobilisation technologie. De bouw van een kleine proefopstelling is in voorbereiding.

Meer informatie: www.dopsr.com