AGRIDATA INNOVATIONS
Data-driven greenhouse management

AgriData Innovations (ADI) is een groeiende startup gespecialiseerd in het ontwikkelen van robotsystemen en beeldanalysesoftware voor het monitoren van gewassen in indoor agrarische omgevingen. Uit de verzamelde gegevens distilleert het bedrijf statistieken over de groei van gewassen, detectie van ziekten/plagen en inzichten ten behoeve van kwaliteitscontrole. Met deze inzichten krijgen boeren gedetailleerde informatie over hun gewassen. Dit resulteert in meer gerichte oplossingen voor het verhogen van de opbrengst en verbeteren van de kwaliteit van hun product.

Onze missie

Met onze technologie willen we agrarisch ondernemers helpen om te voldoen aan de groeiende vraag naar voedsel in de wereld. Hierbij streven we er ook naar om het gebruik van chemische beschermingsmiddelen bij het telen van gewassen tot een minimum te beperken, om op die manier de nadelige effecten die deze middelen hebben op het ecosysteem te verminderen.

De oprichters over de hulp van IDEA:

“IDEA is voor ons een goede keuze  geweest. Het advies dat we kregen heeft ons in een moeilijke tijd geholpen. IDEA wees ons in de richting van de juiste aanvragen voor subsidies en, belangrijker nog, zorgde voor een gevalideerd klantensegment. Zonder IDEA zouden we niet zijn waar we nu zijn!”

Website AgriData Innovations

AgriData Innovations