Wethouder slaat eerste paal van biovergister Sustenso

Met een paar ferme klappen op de heipaal gaf wethouder (o.a. Duurzaamheid) en locoburgemeester Nicole Mulder van de gemeente Alkmaar, vrijdag 26 augustus het startschot voor de bouw van de biovergister van Sustenso. De planning is al in 2023 te beginnen met vergisten. Sustenso gaat 5 miljoen kubieke meter groen gas produceren uit organisch restmateriaal.

Voor de wethouder was het niet alleen een van de eerste officiële handelingen die zij mocht verrichten vanuit haar functie als bestuurder van de gemeente Alkmaar, het was ook de eerste keer dat zij daadwerkelijk een heimachine mocht besturen. Die klus ging haar opmerkelijk goed af. Binnen de kortste keren zat de heipaal in de grond, waarna de genodigden de bouwplaats verlieten om in het splinternieuwe pand van buurman Investa het glas te heffen op een voorspoedige bouw. Bij die gelegenheid sprak de wethouder lovende woorden over het doorzettingsvermogen van de initiatiefnemers, die een lang voorbereidingstraject achter de rug hebben en het Energy Innovation Park op Boekelermeer hebben gekozen als bouwlocatie. Naast de beschikbaarheid van hoogwaardige kennis (Investa) en bouwgrond (1,5 hectare), speelde bij deze keuze ook de infrastructuur een belangrijke rol, meer in het bijzonder in de vorm van een gasleiding.

De biovergistingsinstallatie van Sustenso werkt volgens een speciaal procedé, waarbij groen restmateriaal in eerste instantie door een vergistingsprocédé wordt omgezet in methaan en CO2. Vervolgens wordt het methaan gescheiden van de CO2 en geleverd als groen gas aan het netwerk, terwijl de CO2 een verdere bewerking ondergaat door het kweken van algen. Hierbij wordt de CO2 door een buizenstelsel gevoerd met water en algen, waarbij de algen door middel van fotosynthese de kooldioxide en water omzetten in glucose (suikers) en zuurstof (O2). Zowel biovergisting als fotosysnsthese door middel van algen zijn bekende technieken. Het bijzondere van de technologie is de combinatie van beide. Door CO2 te gebruiken voor de kweek van algen (spirulina) kan Sustenso de CO2-footprint van het afvalverwerkingsproces sterk verlagen. Spirulina is een waardevolle grondstof voor de voedingsindustrie.
Biovergisting Sustenso schema
De installatie van Sustenso kon mede worden gerealiseerd dankzij de hulp van IDEA-NHN. Vanuit IDEA was Frank Brandsen (New Energy Coalitions) was vanaf het begin betrokken als klankbord en business developer. Recent is Aldert Zwemmer eveneens aangeschoven voor nieuwe projecten.

Lees hier meer over Sustenso.