KRACHTEN IN NOORD-HOLLAND ZIJN NU OPTIMAAL GEBUNDELD; STARTSEIN VOOR INNOVATIES IN DUURZAME ENERGIETRANSITIE!

AFTRAP TERRA TECHNICA

Op de dag van de Duurzaamheid vond de aftrap van Terra Technica plaats. Dit platform wil in de regio Noord-Holland Noord vraag-gestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap met elkaar verbinden. Want onze belangrijkste uitdaging is en blijft duurzame energievoorziening. Het is aan studenten van (technische) opleidingen én bedrijfsleven om hier de succesformule voor te vinden. Studenten leren wat er in de dagelijkse praktijk speelt en bedrijven kunnen oplossingen toetsen in de echte maatschappij middels toegepast onderzoek.

SNEEUWBALEFFECT EN SAMENWERKING

Terra Technica is er om het sneeuwbaleffect te faciliteren in dé duurzame energieregio van Nederland. Want we hebben haast om onze wereld van duurzame energie te voorzien. Samenwerking is cruciaal. Ideeën, talent en kennis bundelen om op volle kracht vooruit te gaan. Zodat we het wereldwijde klimaatprobleem vanuit onze regio Noord-Holland Noord kunnen overwinnen.

TERRA TECHNICA EN IDEA

In de kern van deze samenwerking ligt de het directe raakvlak met IDEA. Beiden onderdeel van een regionaal energie innovatiesysteem (living lab) waarin op het gebied van talent, onderzoek, business development, testen en opschaling nauw wordt samengewerkt. Samen met INVESTA, DATASCIENCE en ENERGY INNOVATION PARK, allen onderdeel van de Energieregio Alkmaar. Met als gezamenlijk doel om innovaties in energie transitie sneller op de markt te brengen en de regio te positioneren als dé energietransitie regio van Nederland.

MEET-UP

De Kick-off van Terra Technica was een succes; tijdens de matchmaking en meet-ups gingen studenten en bedrijfsleven gelijk aan het werk. En dat typeert de mensen in onze regio; aan de slag gaan en doorzetten totdat het lukt!