Energie uit golven combineren met wind op zee

Een delegatie van vertegenwoordigers van de gemeente, provincie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bracht eind april een bezoek aan IDEA-deelnemer Symphony Wave Power. Het NHD deed verslag en sprak met drijvende kracht Fred Gardner.

Symphony Wave Power, een van de deelnemende bedrijven in IDEA, werkt aan een oplossing voor het opwekken van energie uit golfbewegingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een gigantische paal die aan de onderkant is verankerd in de bodem. De golfbeweging wordt onder het wateroppervlak omgezet in een interne waterstroom, welke een speciale turbine aandrijft voor de productie van elektriciteit. Iedere paal kan voorzien in de energiebehoefte van zo’n honderd huishoudens.

Een voordeel van deze oplossing is dat het hele systeem onderhoudsarm is en circa vijf meter onder water ligt, dus onzichtbaar voor het oog. Daarbij kunnen de palen relatief dicht bij elkaar worden geplaatst, bij voorkeur in gebieden waar windmolens staan zodat ze kunnen aansluiten op bestaande elektriciteitskabels. Volgens Gardner is getijdenenergie dan ook een goede aanvulling op windenergie.

Deze zomer gaat een proef van start bij Den Helder. In eerste instantie op land en met één paal. Pakt dit goed uit, dan gaat er volgend jaar getest worden op zee en met meer palen. Voor de financiering kunnen de partners in Symfonie Wave Power een beroep doen op subsidiegelden, meer in het bijzonder het Just Transition Fund (JTF). Daarnaast is Symfonie Wave Power actief op zoek naar andere bedrijven die in het project willen stappen.

lees hier het NHD-artikel:mega-fietspomp haalt energie uit de golven