Grote bijdrage Innovatiefonds voor DOPS Recycling Technologies

DOPS Recycling Technologies heeft uit het Innovatiefonds Noord-Holland €300.000 ontvangen. De Beverwijkse startup werkt aan een circulaire technologie voor het omzetten van complexe afvalstromen naar grondstoffen voor nieuwe producten.

IDEA-partner DOPS ontwikkelde een gepatenteerde thermo-chemische reactor, die biomassa en afval kan scheiden in bruikbare (schone) moleculen, in gas of vaste vorm. Naast dat moleculen langer in gebruik blijven heeft dit proces als voordeel dat het een sterke reductie oplevert van de uitstoot van broeikasgassen in vergelijking met afvalverbranding.

Nog dit jaar wil DOPS een ‘proof of concept’ laboratorium reactor in gebruik nemen. Hier zullen proeven worden gedaan met verschillende afvalstromen. Het doel van de laboratoriumreactor is ervaring opdoen en verder bewijs vergaren over de technologie waardoor met vertrouwen de volgende stap genomen kan worden, het bouwen van een pilot installatie.

Pilot installatie op industriële schaal

De uitkomsten van de proeven met de laboratoriumreactor worden in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Hierna begint DOPS met het ontwerpen van de pilot installatie. Deze reactor wordt zo groot, dat deze voor sommige toepassingen al een industriële schaal heeft.

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “DOPS ontwikkelt een circulaire technologie voor het omzetten van afvalstromen naar grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor nieuwe producten. Hiermee levert DOPS een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen en circulair maken van de afvalverwerkende en chemische industrie.”

Op de foto, het DOPS-team: Roeland Jan Dijkhuis, Harmen Oterdoom, Wiebe Pronker en Michiel Spits.

Meer info: DOPS Recycling Technologies