“Waterinnovatiefonds”

Op 6 maart 2018 heeft HHNK een Waterinnovatiefonds (WIF) ingesteld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovatieve producten op de markt te brengen.

Het gaat hier om producten die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen. Daar waar banken terughoudend zijn geeft HHNK met het WIF een antwoord om aanvullende financiering te verkrijgen om innovatieve projecten uit te voeren.

Omvang

Het WIF is een revolverend fonds van € 2 miljoen dat is ondergebracht bij de externe fondsbeheerder het Nationaal Groenfonds. Het WIF kent een maximale participatie van € 200.000,- per aanvraag. De financiering dient terugbetaald te worden in de vorm van aflossing en het betalen van een zakelijke rente aan de fondsbeheerder.

Kandidaten

Potentiële kandidaten voor het fonds kunnen twee keer per jaar een pitch houden om hun idee te promoten, onderbouwen dit met een businessplan ‘marktontwikkeling’, waarvoor zij een format van HHNK ontvangen.

Data Pitches

De eerstvolgende pitches vinden plaats op 13 december 2018, 27 juni 2019 en 12 december 2019 in ons kantoor aan het Stationsplein 136 te Heerhugowaard.

U kunt zich tot een maand voor de pitchdata aanmelden via WIF@hhnk.nl.

WIF-aanvraag indienen

Meer informatie over de procedure en de toekenning van de aanvraag vindt u in het Uitvoeringsreglement Waterinnovatiefonds HHNK.

Met specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Sellies. 072-582 7560 .