Idea-symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’

Veranderen is verhalen vertellen, onderzoeken, plannen, delen, maar vooral ook doen. Je hebt te maken met doeners en denkers. Met first movers, veranderaars, die veranderen juist leuk uitdagend en avontuurlijk vinden. Met verstand en emotie. Met wereldproblemen die aangepakt moeten worden en met individuen die stappen durven zetten. Veranderen ontstaat niet uit altijd een behoefte, maar komt vaak voort uit noodzaak en gaat daarom al gauw gepaard met een crisissfeer en weerstand. Veranderen kost geld, maar biedt ook uitzicht.

In ons symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’ op dinsdag 20 september in Alkmaar gaan we niet kijken of veranderen noodzakelijk is. Voor ons is dit punt al lang gepasseerd. We gaan kijken wat we kunnen doen en vooral ook hoe. En dit doen we door de praktijk van alle dag erbij te halen.

Stedelijke vernieuwing

In het onderdeel stedelijke vernieuwing bieden we een inkijk in het EU-project Pocityf. In dit project waarin de gemeente Alkmaar een “lighthouse” functie heeft en dus een van de hoofdspelers is, worden vele miljoenen geïnvesteerd om samen met partijen uit de praktijk een hele wijk te verduurzamen. En wel op zo’n manier dat het ook in andere wijken kan worden toegepast. De projectleiders nemen je mee in de ins en out’s.

Voor: stadsontwikkelaars, maar ook voor bestuurders, ambtenare en geïnteresseerde docenten en studenten die een praktijkvoorbeeld willen zien.

Technologie

Van warmte- en elektriciteitsnetten naar productie, opslag en transport van moleculen (waterstof). Behalve over technologie gaat deze sessie ook over flexibilisering van de energiemarkt. Hoe kun je het net ‘smart’ maken èn geld verdienen door tijdelijk de energie vraag af te schalen? In de presentaties vertellen sprekers hoe dat nu al gebeurt en wat de ervaringen zijn. Daarnaast komt de pioniers aan het woord; mensen en bedrijven die nieuwe technologie introduceren, van onderwatervliegers tot getijdeturbines. Maar ook systemen die kustgemeentes en eilanden van elektriciteit kunnen voorzien uit zeegolven. Technologie die bestaat, maar die nog wel getest en verbeterd moet worden.

Voor: bedrijven en overheidsorganisaties die onze energievoorziening regelen.

Mensenwerk

De wereld verandert. We gaan van gas gestookte woningen naar verwarming door middel van warmtepompen en van ventileren naar klimaatsystemen. Maar wat is wijsheid en voor welk type woning en bewoner? We laten enkele projecten zien van studenten van Hogeschool Inholland. Zij hebben met bewoners gepraat en vervolgens hun wensen uitgewerkt in een energieplan.
Welke opleidingen zijn er al? Voor welke mensen (zij-instroom) kunnen we een opleiding maken? En met wie? Na een presentatie gaan we daadwerkelijk aan de slag met het bespreken van initiatieven en kijken we hoe dit verder gaat.

Voor: iedereen die verder wil met de energietransitie.

Energie voor thuis

In de plenaire afronding doen de gespreksleiders verslag van de verschillende sessies. Je krijgt een samenvatting vol energie. Energie die je weer mee naar huis neemt.

Niet de hele dag de tijd?

Bij het aanmelden vragen we je een voorkeur uit te spreken voor de programmaonderdelen. Ontmoet je iemand met wie je verder wilt praten? Dan is er in het programma voldoende ruimte om dit te doen. Zo zijn er in het C gebouw van Hogeschool Inholland Alkmaar ruimtes waar je terecht kunt voor een bespreking, om te werken of voor een online vergadering. Want wij begrijpen dat je je niet de hele dag vrij kunt maken.

Fred Gardner is aanjager en mede-organisator van het Idea symposium. Hij stond als ondernemer en uitvinder aan de wieg van vele bedrijven in de duurzame energie. Hij is oprichter en directeur bij Teamwork Technolog en associate lector Duurzame Energie bij Inholland Alkmaar. Met zijn ervaring ziet hij snel de kansen en risico’s van duurzame innovaties.