Welkom in de energie regio Noord-Holland Noord!

NHN energie regio

We kunnen de regio Noord-Holland Noord met recht een energie regio noemen. Denk bijvoorbeeld aan de productie van gas, olie, wind, zon, geothermie en waterstof, waar we in de afgelopen jaren veel innovaties hebben zien opkomen. In de transitie naar een duurzame economie is kennisontwikkeling een belangrijke factor. Met de fundamentele kennis van TNO en INHOLLAND Alkmaar, is het logisch dat ondernemers én studenten opstaan om met nieuwe ideeën en nieuwe producten, bedrijven in de energiesector starten. En met succes!

Doorzettingsvermogen

Voor deze mooie innovaties is doorzettingsvermogen nodig. De route van innovatie kan soms lang zijn als je kijkt naar het zoeken van subsidies, startkapitaal en groeikapitaal. Maar ook het vinden van de juiste mensen, industriepartners en een overheid die hierin faciliteert is belangrijk. De combinatie van doorzettingsvermogen en ondernemerschap zorgt voor het ontstaan van mooie nieuwe bedrijven. Voorbeelden van dit soort bedrijven zijn  Sustenso, RGS Development, Blue Heart Energy, Technobis, WES, Hygro, B4Agro, SCW, ECW, SlowMill en Symphonie, . We zien ze als parels van de toekomst!

Versnellen innovatieproces

Het innovatieproces kan versneld worden als bedrijven samenwerken in de keten. Vaak met leveranciers en klanten, maar juist ook bedrijven elders in de keten of zelfs met concurrenten. Ook nauwe samenwerking met kennisinstellingen levert een voorsprong op. In de praktijk blijkt die samenwerking niet altijd gemakkelijk en haalbaar. Door verschillende belangen, achtergronden en aanpak wordt samenwerking stroperig en soms zelfs frustrerend.

De overheid probeert samenwerking in innovatie te versnellen via subsidieprogramma’s. Geld is uiteraard een belangrijke factor, echter samenwerking is vooral ook mensenwerk. Elkaar ontmoeten, uitdagen en cultuurbarrières te slechten. Soms gaat dit vanzelf en soms moet dit worden georganiseerd. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord stimuleert dit soort nieuwe samenwerkingsverbanden via de Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA). IDEA helpt startups met de route van idee naar marktrijp product.

Neem bijvoorbeeld de startup HYGRO. Dit bedrijf werkt aan productie, toepassing en levering van waterstof. HYGRO gaat uit van de ontwikkeling van een efficiënte keten van opwekking bij windmolens naar uiteindelijk de afzet aan vrachtwagens. De uitdaging is om de gehele keten effectief te organiseren en financieel mogelijk te maken. IDEA ondersteunt HYGRO met de opzet van de business case, een joint venture en het vinden van subsidies en financiering.

Startups en scale-ups creëren de werkgelegenheid van de toekomst. Daarom is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (www.nhn.nl) vanaf de start partner van IDEA. Wij helpen de bedrijven en initiatieven van de incubator IDEA actief met business development, financiering en huisvesting. Het doel is eindelijk om het innovatieproces te versnellen en producten te laten ontwikkelen die snel naar de markt kunnen. IDEA richt zich op start-ups in energie innovatie.