“Startups en scale-ups: je hoeft het niet alleen te doen”

NHN energie regio

In de afgelopen jaren hebben we in de regio veel innovaties in de energie transitie zien opkomen. Begrijpelijk want de regio NHN is al jaren een energie regio. Zowel in kennisontwikkeling als ook productie van gas, olie, wind, zon, geothermie en waterstof. Met de fundamentele kennis van ECN by TNO en de jarenlange ervaringen in het veld, is het logisch dat ondernemers opstaan die met nieuwe ideeën en nieuwe producten bedrijven in de energiesector starten. En met succes!

Doorzettingsvermogen

Tegelijk delen ze de verhalen over de lange innovatie route. Van het zoeken naar subsidies, startkapitaal, en groeikapitaal tot het vinden van de juiste mensen, industriepartners en een overheid die faciliteert. Met doorzettingsvermogen en ondernemerschap ontstaan er mooie nieuwe bedrijven. Voorbeelden zijn Tocardo, Sustenso, RGS Development, Technobis, WES, B4Agro, SCW, ECW, Bluehart en Fishflow. Allemaal bedrijven die nu al de parels van de toekomst zijn.

Een goed voorbeeld is de startup HYGRO (https://hy-gro.net/). Dit bedrijf werkt aan productie, toepassing en levering van waterstof. HYGRO gaat uit van de ontwikkeling van een efficiënte keten van opwekking bij windmolens naar uiteindelijk de afzet aan vrachtwagens. De uitdaging is om de gehele keten effectief te organiseren en financieel mogelijk te maken. IDEA ondersteunt HYGRO met de opzet van de business case, een joint venture en het vinden van subsidies en financiering.

Versnellen innovatieproces

Het innovatieproces kan versneld worden als bedrijven samenwerken in de keten. Vaak met leveranciers en klanten, maar juist ook bedrijven elders in de keten of zelfs met concurrenten. Ook nauwe samenwerking met kennisinstellingen levert een voorsprong op. In de praktijk blijkt die samenwerking niet altijd gemakkelijk en haalbaar. Door verschillende belangen, achtergronden en aanpak wordt samenwerking stroperig en soms zelfs frustrerend.

De overheid probeert samenwerking in innovatie te versnellen via subsidieprogramma’s. Geld is uiteraard een belangrijke factor, echter samenwerking is vooral ook mensenwerk. Elkaar ontmoeten, uitdagen en cultuurbarrières te slechten. Soms gaat dit vanzelf en soms moet dit worden georganiseerd. IDEA (of NHN) stimuleert nieuwe samenwerkingsverbanden en help start ups waar mogelijk met de route van idee naar marktrijp product.

Laten we elkaar ontmoeten bij IDEA!

Bjorn Borgers
06-33817919
bborgers@nhn.nl

Startups en scale-ups creëren de werkgelegenheid van de toekomst. Daarom is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (www.nhn.nl) vanaf de start partner van IDEA. Wij helpen de bedrijven en initiatieven van de incubator IDEA actief met business development, financiering en huisvesting. Het doel is eindelijk om het innovatieproces te versnellen en producten te laten ontwikkelen die snel naar de markt kunnen. IDEA richt zich op start-ups in energie innovatie.