MISSIE EN VISIE

MISSIE

We versterken innovatieve ontwikkelingen in duurzame energie in Noord-Holland. Voor meer werkgelegenheid en een betere leefomgeving.

“We halen kracht uit onze omgeving.”

VISIE

IDEA participeert, ondersteunt en investeert in het ontwikkeltraject van duurzame innovaties totdat deze innovaties rijp zijn voor introductie op de markt. We begeleiden de bedrijven daarna in hun groei.

In nauwe samenwerking met hogescholen, onderzoeksinstellingen en het regionale bedrijfsleven faciliteert IDEA duurzame innovatie. Zodat we de effectiviteit van het onderwijs, de impact van het onderzoek en de kennispositie van het bedrijfsleven in Noord-Holland versterken.

 ONZE DOELEN

1. Verduurzaming van de economie.

2. Talentontwikkeling en aansluiting van onderwijs op de vraag uit de arbeidsmarkt.

3. Groei van werkgelegenheid in duurzame energie.