IK HEB EEN IDEE EN WIL EEN PROJECT VOORSTELLEN

“Onze deur staat open!”

In Noord-Holland Noord brengen we onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid met elkaar in verbinding. Zo geven we onze omgeving extra kracht. IDEA helpt om innovatieve, technisch gerelateerde ideeën te vermarkten. Ideeën die bijdragen aan een duurzame economie in onze regio.

“De faciliteiten van IDEA helpen ons om een vliegende start te maken. De combinatie van huisvesting en begeleiding via IDEA helpt enorm.”
Hans van der Weide – Sustenso –
JIJ
 • hebt een idee voor een product welke bijdraagt aan een duurzame economie,
 • hebt affiniteit met de regio Noord-Holland Noord,
 • bent ondernemer en je wilt met een gericht programma je onderneming laten groeien.

 

Maar misschien weet je nog niet of je idee echt vernieuwend of interessant genoeg is om op de markt te brengen.
Of je bent al gestart, maar je kunt steun gebruiken om verder te gaan en succesvol richting de markt te gaan ondernemen. Wij ontmoeten je graag!
In een verkennend gesprek bespreken we je idee of product. Zien wij ook kansen, dan gaan we verder met het intakegesprek om te beoordelen of we het begeleidingstraject opstarten.

ROUTE VAN IDEE NAAR GROEI
IN VIJF STAPPEN
IDEE

Fase van het aanscherpen van het idee tot het voldoende potentieel heeft.

ROL IDEA EN PARTNERS

Spotten, inspireren en onderzoeken

 • Ontdekken of de technologie geschikt gemaakt kan worden voor klanten
CONCEPT

Fase van het investeringsrijp maken van het idee en vorming van een heldere waardepropositie.

ROL IDEA EN PARTNERS

Onderzoeken, begeleiden en investeren

 • Goed stappenplan maken
 • Validatie van de technologie
 • Businessmodel maken
 • Disseminatie en PR
PRODUCT

Ontwikkelfase van verkoopbaar product en financierbare propositie voor investeerders.

ROL IDEA EN PARTNERS

Begeleiden

 • Ondersteuning in de eerste marktverkenning.
 • Opzetten van de bedrijfsstructuur.
MARKT & GROEI

De start-up klaarstomen voor (inter)nationale uitrol en serieuze schaalvergroting.

ROL IDEA EN PARTNERS

Begeleiden

 • Verder ontwikkelen tot een marktrijp product
 • Organisatie en financiering optimaliseren
 • Passende accelerator zoeken die de rol van IDEA zal overnemen
JA, IK HEB EEN IDEE EN MELD ME AAN VOOR EEN VERKENNEND GESPREK MET IDEA!