HET TEAM VAN IDEA

Het team van IDEA helpt innovatieve ideeën naar de markt te brengen en is met name gericht op techniek gerelateerde startups, scale-ups en MKB bedrijven die zich richten op een duurzame economie in de ruimste zin van het woord. Onze ervaren ondernemers / mentoren kunnen je kosteloos helpen en zijn experts op een of meerdere van de volgende gebieden: ondernemen, techniek & innovatie, duurzaamheid, energie, organisatie, huisvesting en financiering. Zij worden hierbij ook ondersteund vanuit partner organisaties.

Het bestuur en het programmateam van de stichting IDEA komen enkele keren per jaar bij elkaar om de strategie op de lange termijn te waarborgen.

ONZE MENTOREN EN ORGANISATIE
 • Frank Brandsen

  Frank Brandsen


  Mentor en programmateam

  Frank Bransen is zeer ervaren business developer. Hij was onder andere directeur van Grontmij en heeft specifiek in de duurzame energie een groot netwerk en kennis van de recente ontwikkelingen. Als business developer helpt hij ondernemers om hun propositie te verfijnen en de juiste allianties te smeden.

  Frank: “Verduurzaming en economische ontwikkeling gaan hand in hand gaan als we durven te investeren in energie innovaties. Een incubator is een prachtige plek om ideeën succesvol te helpen ontwikkelen.”

 • Fred Gardner

  Fred Gardner


  Mentor en programmateam

  Fred Gardner stond als ondernemer en uitvinder aan de wieg van vele bedrijven in de duurzame energie. Hij is oprichter en directeur bij Teamwork Technology, en associate lector Duurzame Energie bij Inholland Alkmaar. Met zijn ervaring ziet hij snel de kansen en risico’s van duurzame innovaties.

  Fred: “IDEA is voor mij een platform waar nieuwe duurzame energie producten zich ontwikkelen. Ik zet me in om mensen met goede ideeën bij te staan om deze tot een succes te maken.”

 • Ben Glim

  Ben Glim


  Programmateam namens Gemeente Alkmaar

  Ondernemers zijn waardevol voor de maatschappij, en IDEA is waardevol voor ondernemers. Gedreven deskundigen helpen om duurzame dromen waar te maken. Gemeente Alkmaar vindt innovatieve, hoogwaardige werkgelegenheid en verduurzaming van de samenleving van groot belang voor de toekomst van Alkmaar en de regio. Ook de betrokkenheid van studenten is daarbij belangrijk. Daarom ondersteunt de gemeente Alkmaar IDEA.

ONS BESTUUR
Voorzitter: Hans Boumans (TNO)
Penningmeester: Richard Oerlemans (Inholland)
Secretaris: Daniël Banis (ONHN)