COMMUNITY

IDEA gelooft in de kracht van innovatie. Daarom willen wij ondernemers in Noord-Holland Noord een ideale setting bieden waarin zij innovatieve ideeën uitwerken tot succesvolle producten en bedrijven. Samen benutten we meer kansen en leggen we de route van idee naar commercieel succes sneller af.

We zoeken actief naar commercieel interessante onderzoeksresultaten van Nederlandse kennisinstellingen. We creëren start-ups die deze resultaten doorontwikkelen en commercialiseren.
In het proces van idee naar schaalbaar product krijg je als aankomende start-up toegang tot onze partners en hun netwerk, tot financiering en goede faciliteiten.

De COMMUNITY van IDEA bestaat uit:
• Hogescholen en universiteiten
• Onderzoeksinstellingen
• Regionaal bedrijfsleven
• Regionale ontwikkelingsmaatschappijen en investeringsfondsen
• Provincie & gemeenten

CHAINPARTNERS: DE INITIATORS
 
Teamwork Technology
inholland
nhn
ecn
gemeente alkmaar
energyvalley
engie
 
AMBITIE

Ontwikkeling van de Incubator:
We brengen technische kennis, ervaring en expertise in vanuit de verschillende invalshoeken: Onderzoek & Ontwikkeling, Overheid, Onderwijs en Ondernemerschap

ROL

Basisondersteuning & begeleiding tijdens het incubatortraject.
Denk hierbij aan mentorschap, coaching en support in het validatieproces.

BUSINESSPARTNERS
 
 
AMBITIE

Samen met IDEA de brug vormen tussen duurzame-energieoplossingen en de markt en maatschappij.

ROL

Specifieke ondersteuning en kennis bieden op het gebied van juridische zaken, marketingcommunicatie & PR en financiering.

 

OVERIGE SAMENWERKINGSPARTNERS
 
 
FINANCIERING

IDEA begeleidt aankomende start-ups bij het vinden en aanvragen van financiering van benodigd kapitaal in de verschillende fases van het incubatorproces. Elk idee vraagt om nieuwe expertise, want de financiering kan niet altijd op dezelfde manier worden ingezet of tot stand komen. IDEA kent de juiste wegen en heeft het netwerk om tot een passende oplossing te komen.

FACILITEITEN

IDEA stelt ondernemers (tegen betaling) uitstekende faciliteiten ter beschikking. Bijvoorbeeld kantoren, secretariële ondersteuning, vergaderruimtes, laboratoria en collegezalen.