HET INNOVATIEPROCES: DE KRACHT VAN IDEEËN

Ontwikkeling leeft van ideeën. Sommige sneuvelen, andere ontwikkelen door, en toch zijn ze stuk voor stuk essentieel voor dat ene succesvolle product dat de wereld écht kan veranderen. Echte innovatie drijft op het genereren van veel ideeën om uiteindelijk te komen tot één goed en effectief resultaat.

VOOR WIE

Je hebt een innovatief idee, je bent op zoek naar ontwikkeling of je wilt participeren in een project. In de regio Noord-Holland Noord helpen we organisaties en mensen met innovatieve ideeën om onze energievoorziening duurzaam te maken.

DE KRACHT VAN IDEA

Met de kennis en kunde van onze partners en ons netwerk maken we van een idee een marktrijp product. Of we verbeteren een bestaand product en schalen dat op naar de markt.

ROUTE VAN IDEE NAAR GROEI
IN VIJF STAPPEN
IDEE

Fase van het aanscherpen van het idee tot het voldoende potentieel heeft.

ROL IDEA EN PARTNERS

Spotten, inspireren en onderzoeken

  • Ontdekken of de technologie geschikt gemaakt kan worden voor klanten
CONCEPT

Fase van het investeringsrijp maken van het idee en vorming van een heldere waardepropositie.

ROL IDEA EN PARTNERS

Onderzoeken, begeleiden en investeren

  • Goed stappenplan maken
  • Validatie van de technologie
  • Businessmodel maken
  • Disseminatie en PR
PRODUCT

Ontwikkelfase van verkoopbaar product en financierbare propositie voor investeerders.

ROL IDEA EN PARTNERS

Begeleiden

  • Ondersteuning in de eerste marktverkenning.
  • Opzetten van de bedrijfsstructuur.
MARKT & GROEI

De start-up klaarstomen voor (inter)nationale uitrol en serieuze schaalvergroting.

ROL IDEA EN PARTNERS

Begeleiden

  • Verder ontwikkelen tot een marktrijp product
  • Organisatie en financiering optimaliseren
  • Passende accelerator zoeken die de rol van IDEA zal overnemen
WE HALEN KRACHT UIT ONZE OMGEVING
WAT VRAAGT IDEA

Je bent ondernemer, student, professional, promovendus, wetenschapper. Je bent gepassioneerd over je vernieuwende idee of oplossing. De focus van je prille of al ontwikkelde idee ligt op duurzame energie. Bovendien is je idee schaalbaar en biedt het voldoende marktkansen.

BEGELEIDING DOOR IDEA

Je hoeft bij ons geen pitch te houden, we gaan liever eerst gewoon met je in gesprek. Zijn we allebei enthousiast, dan starten we een begeleidingstraject. In een begeleidingscontract maken we afspraken over een vergoeding aan IDEA bij succes voor je onderneming.

In ons programma kunnen we je helpen met het ontwikkelen van je ondernemerskwaliteiten en je koppelen aan een ervaren mentor. Natuurlijk brengen we je in contact met de juiste mensen als je fiscale, juridische of bedrijfskundige vragen hebt. Ook op het gebied van marketing en communicatie (branding) kennen we ervaren mensen.

NETWERK

IDEA wil een ontmoetingsplek zijn voor partijen die met hun innovatieve ideeën aan de slag willen gaan. We leren je graag kennen en willen je ondersteunen in de eerste ontwikkelingsfasen. De deur staat voor je open: als je idee nog pril is en ook  als je al verder bent met de ontwikkeling ervan. We helpen je vanuit ons specialistische netwerk en onze community van kennis en technologie op het gebied van duurzame energie.

FINANCIERING

We ondersteunen je bij het vinden van financiële middelen voor de ontwikkeling van je product en je bedrijf.

HUISVESTING

IDEA werkt samen met Inholland aan de ontwikkeling van een TechnoCampus. Speerpunt in dit programma is om de verschillende partijen ook een fysieke plek voor integratie en kruisbestuiving te bieden. Zodat onderwijs en praktijk heel eenvoudig bij elkaar over de drempel stappen.

EVENTS

Minimaal vijf keer per jaar organiseren wij een symposium, een masterclass, een lezing of een ander evenement. Zo krijg je de kans om in contact te komen met de andere partijen uit het IDEA netwerk. Check de actuele agenda.