IDEA symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’

IDEA organiseert in samenwerking met Hogeschool Inholland Alkmaar, gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, TNO, New Energy Coalition en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’.

Energietransitie is mensenwerk
Veranderen is verhalen vertellen, onderzoeken, plannen, delen, maar vooral ook doen. Je hebt te maken met mensen die veranderen juist leuk uitdagend en avontuurlijk vinden. Je hebt te maken met doeners en denkers. Met verstand en emotie en ook met individuen die stappen zetten. Veranderen ontstaat vaak niet uit een behoefte, maar uit noodzaak. Dat brengt al gauw een crisissfeer en weerstand. Het kost geld, maar ook het uitzicht. In het symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’ gaan we niet kijken of het noodzakelijk is. We gaan kijken wat we kunnen doen en vooral ook hoe. En dit doen we door de praktijk erbij te halen.

Het symposium brengt het persoonlijke verhaal van de mensen die met de energietransitie bezig zijn. Of het nu de technologie pioniers zijn, de overheid of de professionals van de toekomst die nu nog het onderwijs volgen of gaan volgen. In het symposium willen we bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar verbinden.

Het programma bestaat uit drie onderdelen.

Stedelijke vernieuwing
Bij stedelijke vernieuwing krijgen we een inkijk in het project POCITYF. Een project van de Europese Unie waarin de gemeente Alkmaar een “lighthouse” functie heeft en dus een van de hoofdspelers is. In dit project worden vele miljoenen geïnvesteerd om samen met partijen uit de praktijk een hele wijk te verduurzamen. Op een manier zoals het in andere wijken daarna ook kan. De projectleiders nemen je mee in de ins en out’s.

Voor: stadsontwikkelaars, maar ook voor bestuurders en ambtenaren van collega gemeentes die met dit dossier werken. En voor geïnteresseerde docenten en studenten die een praktijkvoorbeeld willen zien.

Technologie
De technologie: van warmte- en elektriciteitsnetten naar moleculen, de opslag en transport van waterstof. Maar ook de marktontwikkeling en flexibilisering van de energiemarkt. Hoe kun je het net Smart maken en er tegelijk geld aan verdienen. Door tijdelijk energie vraag af te schakelen? In de presentaties vertellen mensen hoe dat nu al gebeurt, en wat de ervaringen zijn. Daarnaast komt de pioniers aan het woord; mensen en bedrijven die nieuwe technologie introduceren, van onderwatervliegers, tot getijdeturbines in de Oosterschelde kering. Maar ook systemen die in potentie alle kustgemeentes en eilanden van elektriciteit kunnen voorzien uit zeegolven. Technologie die bestaat, maar eerst moet dit nog getest en verbeterd worden.

Voor: bedrijven en overheidsorganisaties die nu onze energievoorziening regelen.

Mensen werk
De wereld verandert. We gaan van gas naar warmtepompen, we gaan van ventileren naar klimaatsystemen binnen. Maar wat is wijs en voor welk type woning en welk type bewoner. We laten enkel projecten zien van studenten van Hogeschool Inholland. Zij hebben met bewoners gepraat en vervolgens hun wens uitgewerkt in een energieplan. En welke opleidingen zijn er al? Voor welke mensen (zij instroom) kunnen we een opleiding maken? En met wie? We krijgen eerst presentatie en daarna gaan we daadwerkelijk aan de slag met het bespreken van initiatieven en kijken we hoe dit verder gaat.

Voor: iedereen die verder wil met de energietransitie.

Energie
In de plenaire afronding wordt door de gespreksleiders verslag gedaan van de verschillende sessies. Je krijgt een samenvatting vol energie. Energie die je weer mee naar huis neemt.

Bekijk het volledige programma hieronder.

 

TijdProgrammaSprekerHost
09.45Inloop
10.15Welkom en inleidingThijs Pennink
10.20Technologie innovatieHans Bouwmans
10.30RES en innovatieOdile Rash
10.45Onderwijs innovatieRichard Oerlemans
11.15Uitleg middagprogrammaThijs Pennink
11.30Lunch
12.30Sessie 1: Stedelijke vernieuwing
/ Pocityf
Susan en Martijn, gemeente
Alkmaar
Sessie 2: Technische vernieuwing in NH.
Over o.a. waterstof, golf- getijde- en
windenergie, biomassa, vergassing.)
Frank Brandsen, Peter Simoes
(Investa), Sjoerd Witkamp en
Bas Vosbergen (Symphony
Wave Power)
Frank Brandsen (New Energy Coalition)
Sessie 3: Woningbouw verduurzamen. Stolpenmeesters, opleiding
duurzaamheidsmanager Horizon College.
Niels Sijpheer (Inholland),
Felix van Gemen en Lars Boelen
Ivo Opstelten, Richard Oerlemans, Mara Slootmaker
14.00Pauze
14.30Sessie 1: Stedelijke vernieuwing / PocityfSusan en Martijn, gemeente
Alkmaar
Sessie 2: Technische vernieuwing in
NH. Over o.a. waterstof, golf- getijde-
en windenergie, biomassa, vergassing.)
Frank Brandsen, Peter Simoes
(Investa), Sjoerd Witkamp en
Bas Vosbergen (Symphony Wave Power)
Frank Brandsen (New Energy Coalition)
Sessie 3: Woningbouw verduurzamen. Stolpenmeesters, opleiding
duurzaamheidsmanager Horizon College.
Niels Sijpheer (Inholland),
Felix van Gemen en Lars Boelen
Ivo Opstelten, Richard Oerlemans, Mara Slootmaker
16.00Plenaire samenvattingThijs Pennink
16.30Borrel

Niet de hele dag tijd?
Bij het aanmelden vragen we je een voorkeur uit te spreken voor de programmaonderdelen. Ontmoet u iemand waarmee u door wilt praten? Dan is er in het programma voldoende ruimte om dit ook te doen. Zo zijn er in het C gebouw van Hogeschool Inholland Alkmaar ruimtes om ergens door te praten, even te werken of een online vergadering te doen. Want wij begrijpen dat je je niet de hele dag vrij kunt maken.