SAVE THE DATE 18|10|17 ALKMAAR
BIOMASSAVERGASSING: VAN LAB NAAR TOEPASSING

Weten wat de nieuwste innovaties zijn op het gebied van biomassavergassing en energie?

InVesta organiseert samen met Interreg, ONHN, Energy Valley, Gemeente Alkmaar, ECN een congres over nieuwe technieken in de keten van biomassa naar groen gas, brandstoffen en chemie.

InVesta neemt een belangrijke plek in het proces van IDEE naar GROEI. Bedrijven en organisaties kunnen daar nog niet marktrijpe technologieën in praktijk brengen om te ontdekken hoe  zij de innovatie van idee naar een verkoopbaar product kunnen brengen.

Interessante sprekers uit de industrie vertellen alles over de laatste innovaties en onderzoeksprogramma’s. Volg ook de workshops om dieper in te gaan op inhoudelijke thema’s.

Tijd: 14:00-18:00.
Locatie: Alkmaar
Sprekers: houdt onze nieuwspagina in de gaten!

Voor meer informatie en aanmelding