Bijeenkomst MIT 2017 Noord-Holland

De Kamer van Koophandel organiseert deze voorlichtingsbijeenkomst samen met de provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

De bijeenkomst is bestemd voor (samenwerkende) MKB-ondernemers en intermediairs die overwegen een aanvraag in te dienen voor deze MIT-R&D tenderregeling. U krijgt informatie hoe de procedure van de regeling (tender) precies werkt, wat er van belang is om uw aanvraag goed in te dienen en hoe u uw kansen op een succesvolle aanvraag kunt vergroten. Daarnaast komen octrooitechnische zaken aan bod en de ondersteuning door de KvK en de provincies. Ook krijgt u antwoord op uw vragen over Europese (landbouw) subsidies.

Deze bijeenkomst biedt ook een mooie gelegenheid tot netwerken. Ondernemers kunnen onderling hun MIT-ervaringen uitwisselen en nieuwe contacten opdoen. Tijdens het afsluitende netwerkcafé kunnen ondernemers vragen stellen aan de deelnemende organisaties. Aanwezig zijn:

Provincie Noord-Holland
Kamer van Koophandel (KvK)
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
Octrooicentrum Nederland

Aanmelden voor informatiebijeenkomst MIT Research & Development kan via dit aanmeldformulier.